Generel information

Velkommen til hjemmesiden for Energiforeningen Midtthy, en VE forening i Thisted kommune.

Efter en succesfuldt afviklet stiftende generalforsamling, den 16/4 2024 i Snedsted Hallen, er vedtægterne vedtaget og bestyrelsen valgt.

Mere information følger når bestyrelsen har konstitueret sig.